Yhdistys


Raamattu Kansalle -yhdistys perustettiin helmi­kuussa 1987. Eri kirkkoihin ja seura­kuntiin kuuluvia kristittyjä yhdisti tärkeä tavoite: Alkutekstejä kunni­oit­tava raa­ma­tun­käännös sujuvalla suomenkielellä. Mittava projekti toteutettiin pääasiassa talkootyönä. Kääntäjinä toimi eri kirkkoihin ja seurakuntiin kuulu­via, Raamatun arvovaltaan sitou­tu­neita teologeja ja alkukielten asiantuntijoita.

  
Yhdistyksen tausta ja jäsenyys

Raamattu Kansalle -yhdistys on taustaltaan van­kasti yhteiskristillinen. Jäseneksi voi edelleen liittyä, ja jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Etuihin kuuluu neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti sekä 20 % alennus raamattutuotteista. Tunnus­tus­ten­välisen yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2015 oli 3888 jäsentä.


Toteutunut tavoite

Raamattu Kansalle Uuden testamentin perus­käännös julkaistiin vuonna 1999, nuorten Uusi testamentti ja Psalmit -pokkariversio vuonna 2002. Tarkistettu Uusi testamentti ja Psalmit ilmestyi vuonna 2009 ja nuorten pokkariversio vuonna 2010. Uusi testamentti ja Psalmit on julkaistu myös äänikirjana ja sähköisiin lukulaitteisiin sopivana e-kirjana.

Pitkä ”raamattumaraton” huipentui elokuussa 2012, jolloin julkaistiin koko Raamatun suomennos, Raamattu Kansalle -käännös.


Lähivuosien tavoite: kommentaariraamattu

Yhdistyksen työ jatkuu. Lähivuosien innostava, Suomen oloissa historiallinen tavoite, on toteuttaa yhteistyössä Aikamedia Oy:n kanssa Study Bible -kommentaariraamattu Raamattu Kansalle -kään­nöksen ja englanninkielisen aineiston pohjalta. Kommen­taariraamattua toteuttaa ohjausryhmä, johon kuuluvat kääntäjät, toimittajat ja graafikot sekä lisäksi edustajat Aikamedia Oy:stä ja Raamattu Kansalle ry:stä. Työn tuloksia tarkkailee ja arvioi asiantuntijoista koostuva yhteiskristillinen toimituskunta.


Korostamme Jumalan sanan luotettavuutta ja arvovaltaa


Yhdistyksen säännöt
Rekisteriseloste