Yhdistys


Raamattu Kansalle -yhdistys perustettiin helmi­kuussa 1987. Eri kirkkoihin ja seura­kuntiin kuuluvia kristittyjä yhdisti tärkeä tavoite: Alkutekstejä kunni­oit­tava raa­ma­tun­käännös sujuvalla suomenkielellä. Mittava projekti toteutettiin pääasiassa talkootyönä. Kääntäjinä toimi eri kirkkoihin ja seurakuntiin kuulu­via, Raamatun arvovaltaan sitou­tu­neita teologeja ja alkukielten asiantuntijoita.

  
Yhdistyksen tausta ja jäsenyys

Raamattu Kansalle -yhdistys on taustaltaan van­kasti yhteiskristillinen. Jäseneksi voi edelleen liittyä, ja jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Etuihin kuuluu neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti sekä 20 % alennus raamattutuotteista. Tunnus­tus­ten­välisen yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2016 oli 3618 jäsentä.


Toteutunut tavoite

Raamattu Kansalle Uuden testamentin perus­käännös julkaistiin vuonna 1999, nuorten Uusi testamentti ja Psalmit -pokkariversio vuonna 2002. Tarkistettu Uusi testamentti ja Psalmit ilmestyi vuonna 2009 ja nuorten pokkariversio vuonna 2010. Uusi testamentti ja Psalmit sekä Vanha testamentti on julkaistu myös äänikirjoina ja sähköisiin lukulaitteisiin sopivina e-kirjoina.

Pitkä ”raamattumaraton” huipentui elokuussa 2012, jolloin julkaistiin koko Raamatun suomennos, Raamattu Kansalle -käännös.


Vuoden 2017 tavoite: Suomenkielinen Sana elämään -kommentaariraamattu

Yhdistyksen työ jatkuu. Innostava, Suomen oloissa historiallinen tavoite, on toteuttaa yhteistyössä Aikamedia Oy:n kanssa Study Bible -kommentaariraamattu Raamattu Kansalle -kään­nöksen ja englanninkielisen aineiston pohjalta. Kommen­taariraamattua toteuttaa ohjausryhmä, johon kuuluvat kääntäjät, toimittajat ja graafikot sekä lisäksi edustajat Aikamedia Oy:stä ja Raamattu Kansalle ry:stä. Työn tuloksia tarkkailee ja arvioi asiantuntijoista koostuva yhteiskristillinen toimituskunta.


Korostamme Jumalan sanan luotettavuutta ja arvovaltaa


Yhdistyksen säännöt
Rekisteriseloste