Raamattu Kansalle -käännös


Raamatun käännöstyö on saatu päätökseen

Raamattu Kansalle Uuden testamentin perus­käännös julkaistiin vuonna 1999, nuorten Uusi testamentti ja Psalmit -pokkariversio vuonna 2002. Tarkistettu Uusi testamentti ja Psalmit ilmestyi vuonna 2009 ja nuorten pokkariversio vuonna 2010. Uusi testamentti ja Psalmit on julkaistu myös äänikirjana ja sähköisiin lukulaitteisiin sopivana e-kirjana.

Pitkä ”raamattumaraton” huipentui elokuussa 2012, jolloin julkaistiin koko Raamatun suomennos, Raamattu Kansalle -käännös.


Koko Raamattu
Lukijalle

Yhteiskristillisen Raamattu Kansalle -yhdistyksen Uuden testamentin käännös ilmestyi vuonna 1999. Tarkistettu painos, Psalmien kirja sekä Uuden tes­ta­mentin perus­sa­nasto julkaistiin vuonna 2009. Koko Raamattu julkaistiin elokuussa 2012.

Raamattu Kansalle -käännöstyön tavoitteena on alkutekstejä ja sanavastaavuutta kunnioittava käännös. Raamatun alkukielet ovat kuitenkin rakenteiltaan erilaiset kuin suomi. Kielen suju­vuuden tai tekstin ymmärrettävyyden vuoksi on jouduttu käyttämään myös alkukielestä poikkeavia sanoja tai sanontoja. Mikäli kyseessä on merkit­tävä ero, kirjaimellisempi merkitys on ilmaistu ala­viitteessä, samoin myös mahdolliset käännös­vaihtoehdot. Hakasulkeita on käytetty silloin, kun sulkeissa oleva teksti ei esiinny kaikissa käsi­kir­joituksissa.

Vanhan testa­men­tin hepreassa ei ole vokaaleja. Niinpä yleisin Jumalan nimi kätkeytyy tetra­gram­miin JHWH. Käännöksissä se on yleensä suo­men­nettu sanalla Herra. Olemme kuitenkin pyrkineet tuomaan tetragrammin esiin siten, että kyseisissä koh­dissa sana HERRA on painettu kapiteeli­kir­jaimin. Vanhan testamentin suo­men­noksen ala­viit­teissä esiintyvät erisnimet on kursivoitu silloin kun nimien heprealainen lukutapa eroaa suoma­lai­sesta lukutavasta.

Uuden testamentin suomennoksen perusteksteinä ovat olleet pääasiassa Novum Testamentum Graece (Nestle Aland, 27. uudistettu painos 1993 ja Vanhan testa­men­tin Septuaginta-käännös (Editio Rahlfs 1979). Myös Rudolf Kittelin ja P. Kahlen Biblia Hebraica on ollut käytössä. Vanhan tes­ta­mentin suomennoksen perustekstinä on ollut Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. laitos 1977). Tarvittaessa on käytetty apuna myös muita hyviksi ja luotettaviksi tunnettuja tekstejä ja käännöksiä.

Rukoilemme, että tämä Pyhä Raamattu saisi rikastuttaa mahdollisimman monia lukijoita ja vahvistaa luottamusta Jumalan sanaan.

Tampereella Agricolan päivänä 2012
Raamattu Kansalle ry:n hallitusTutustu RK-Raamattuun
alla olevista linkeistä!


RK Uusi Testamentti
RK Vanha Testamentti


Tekijänoikeudet

Raamattu Kansalle -käännös on tekijänoikeuslakien alainen. Tekstin voi hakea itselle opiskelu-, opetus- sekä henkilö­kohtaiseen tutkimuskäyttöön. Normaali tekijänoikeuslain mukainen rajattu tekstin lainaus, kuten Raamatun jakeet ja katkelmat, on sallittu. Lähde, eli Raamattu Kansalle -käännös on kuitenkin mainittava. Muuta tekijänoikeuslain edellyttämää laajempaa käyttöä varten tarvitaan Raamattu Kansalle -yhdistyksen lupa.

This New Testament and Old Testament, Raamattu Kansalle translation, is copyrighted property of the said association. Text or parts of it may be downloaded for personal study, teaching and research only.

For any other uses, permission must be requested from the Raamattu Kansalle association.