Jäsenlehti


Raamattu Kansalle -lehti

‒ Yhdysside eri kirkkoihin ja seurakuntiin kuuluvien jäsenien välillä
‒ Raamattuun pohjautuvia, uskoa vahvistavia kirjoituksia ja artikkeleita
‒ Tietoa Raamattu Kansalle -tuotteista
‒ Ajankohtaista asiaa ja tietoa Kommentaariprojektin edistymisestä

Päätoimittaja, Pentti Ruohotie
Toimitussihteeri, Maria VälimäkiTutustu jäsenlehden näytenumeroon alla olevasta linkistä.
Näytelehti


Lehti postitetaan jäsenille
neljä kertaa vuodessa.