RK-raamattu

Raamattu Kansalle -käännös on alkukielelle uskollinen mutta sujuva suomenkielinen raamatunkäännös, joka on toteutettu pääasiassa talkootyönä eri kirkkoihin ja seurakuntiin kuuluvien asiantuntijoiden toimesta. Käännöksellä on julkaistu useita erilaisia Raamattuja, kuten Uusi testamentti ja Psalmit -raamattu, Koko kansan Raamattu sekä Sana elämään -kommentaariraamattu.

Raamattu Kansalle -käännöstyö

Raamattu Kansalle -käännöstyön tavoitteena on alkutekstejä ja sanavastaavuutta kunnioittava käännös. Raamatun alkukielet ovat kuitenkin rakenteiltaan erilaiset kuin suomi. Kielen suju­vuuden tai tekstin ymmärrettävyyden vuoksi on jouduttu käyttämään myös alkukielestä poikkeavia sanoja tai sanontoja. Mikäli kyseessä on merkit­tävä ero, kirjaimellisempi merkitys on ilmaistu ala­viitteessä, samoin myös mahdolliset käännös­vaihtoehdot. Hakasulkeita on käytetty silloin, kun sulkeissa oleva teksti ei esiinny kaikissa käsi­kir­joituksissa.

Vanhan testa­men­tin hepreassa ei ole vokaaleja. Niinpä yleisin Jumalan nimi kätkeytyy tetra­gram­miin JHWH. Käännöksissä se on yleensä suo­men­nettu sanalla Herra. Olemme kuitenkin pyrkineet tuomaan tetragrammin esiin siten, että kyseisissä koh­dissa sana HERRA on painettu kapiteeli­kir­jaimin. Vanhan testamentin suo­men­noksen ala­viit­teissä esiintyvät erisnimet on kursivoitu silloin kun nimien heprealainen lukutapa eroaa suoma­lai­sesta lukutavasta.

Uuden testamentin suomennoksen perusteksteinä ovat olleet pääasiassa Novum Testamentum Graece (Nestle Aland, 27. uudistettu painos 1993 ja Vanhan testa­men­tin Septuaginta-käännös (Editio Rahlfs 1979). Myös Rudolf Kittelin ja P. Kahlen Biblia Hebraica on ollut käytössä. Vanhan tes­ta­mentin suomennoksen perustekstinä on ollut Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. laitos 1977). Tarvittaessa on käytetty apuna myös muita hyviksi ja luotettaviksi tunnettuja tekstejä ja käännöksiä.

Rukoilemme, että tämä Pyhä Raamattu saisi rikastuttaa mahdollisimman monia lukijoita ja vahvistaa luottamusta Jumalan sanaan.

Tampereella Agricolan päivänä 2012
Raamattu Kansalle ry:n hallitus

Tekijänoikeudet

Raamattu Kansalle -käännös on tekijänoikeuslakien alainen. Tekstin voi hakea itselle opiskelu-, opetus- sekä henkilö­kohtaiseen tutkimuskäyttöön. Normaali tekijänoikeuslain mukainen rajattu tekstin lainaus, kuten Raamatun jakeet ja katkelmat, on sallittu. Lähde, eli Raamattu Kansalle -käännös on kuitenkin mainittava. Muuta tekijänoikeuslain edellyttämää laajempaa käyttöä varten tarvitaan Raamattu Kansalle -yhdistyksen lupa.

This New Testament and Old Testament, Raamattu Kansalle translation, is copyrighted property of the said association. Text or parts of it may be downloaded for personal study, teaching and research only.

For any other uses, permission must be requested from the Raamattu Kansalle association.

Lataa RK-käännös laitteisiisi

Raamattu Kansalle -käännös on nyt ladattavissa älypuhelimiin ja tabletteihin ilmaiseksi. Mobiililaitteissa toimivien sovellusten lisäksi käännöstä voi lukea ja tutkia useilla ilmaisilla tietokonesovelluksilla.

Lataa koko Raamattu pdf-muodossa

RK Vanha Testamentti
RK Uusi Testamentti

Lataa käännös sovelluskaupastasi

Lataa RK-käännös Android-laitteisiin And Bible- ja YouVersion-sovellusten kautta.
Applen iOS-laitteisiin käännöksen löydät PocketSword- ja YouVersion-sovelluksista.
Käännös on merkitty sovelluksissa FinRK tai Raamattu Kansalle (2012).

RK-raamatut

Raamattu Kansalle Uuden testamentin perus­käännös julkaistiin vuonna 1999 ja nuorten Uusi testamentti ja Psalmit -pokkariversio vuonna 2002. Tarkistettu Uusi testamentti ja Psalmit puolestaan ilmestyi vuonna 2009 ja vastaava nuorten pokkariversio vuonna 2010. Uusi testamentti ja Psalmit on julkaistu myös äänikirjana ja sähköisiin lukulaitteisiin sopivana e-kirjana.

”Raamattumaraton” huipentui elokuussa 2012, jolloin julkaistiin koko Raamatun suomennos, Raamattu Kansalle -käännös.

Sana elämään -kommentaariraamattu

Syyskesällä 2018 saavutettiin koko Suomen mittakaavassa historiallinen tavoite, kun Aikamedia Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu Sana elämään -kommentaariraamattu julkaistiin. Sana elämään -kommentaariraamattu on uusien sukupolvien Raamattu ja selitysteos kaikille, jotka haluavat syventää raamatuntuntemustaan. Teos perustuu Raamattu Kansalle -käännökseen, joka on ainoa 2000-luvulla julkaistu kokonainen suomenkielinen raamatunkäännös.

Kommentaariraamatussa on Raamattu Kansalle -käännöksen teksti ja amerikka­laisesta Life Application Study Bible -teoksesta (LASB, Tyndale) kommentaariosio. Kommentaariraamatun toteuttaneeseen ohjaustyöryhmään on kuulunut kääntäjät, toimittajat ja graafikot sekä lisäksi edustajat Aikamedia Oy:stä ja Raamattu Kansalle ry:stä. Työn tuloksia on tarkkaillut ja arvioinut asiantuntijoista koostuva yhteiskristillinen toimituskunta.

Raamattu Kansalle Oy:n ja Aikamedia Oy:n kesken on 2.6.2014 solmittu kustannus­yhteistyösopimus, joka koskee myös logistiikkaa ja markkinointia. Siksi myös verkkokauppamme toiminta on siirtynyt Aikamedia Oy:lle.